80 éves a debreceni orvosképzés

Tíz évvel ezelőtt látott napvilágot dr. Bot György professzor szerkesztésében a Debreceni Orvostudományi Egyetem története és professzorainak életrajza 1918-1988 című kötet. Tíz év egy egyetem történetében nem nagy idő. Ha azonban az események, a személyi változások, a korunkra jellemző dinamikus fejlődés tükrében áttekintjük egyetemünk életében végbement történéseket és fejlődést, kitűnik, hogy 10 év alatt egy kötetnyi megörökítésre kívánkozó és arra érdemes esemény zajlott le intézményünk történetében. Szinte önként adódott az elhatározás, hogy örökítsük meg a DOTE fejlődéstörténetének újabb évtizedét. Az anyaggyűjtés és feldolgozás során örömmel és nem titkolható büszkeséggel állapítottuk meg, hogy mind mennyiségi, mind minőségi tekintetben gazdagodva zárhatjuk le az újabb évtizedet, s immár az évszázadot is, remélve, hogy mindazok örömére, akik hallgatóként vagy munkatársként tanúi és részesei lehettek ennek a lendületes fejlődésnek. Örömünkre szolgál, hogy Bot György professzor személyében olyan elkötelezett krónikást sikerült a kötet második, bővített kiadásának szerkesztésére megnyerni, aki elhivatottságánál fogva képes a fejlődés ütemét követni, és jelentőségének megfelelően regisztrálni. Ajánlom ezen egyetemtörténeti munkát azoknak, akik valamilyen szálon kötődnek a Debreceni Orvostudományi Egyetemhez, s együtt-érzően tudnak örülni fejlődésének.

Frissítés dátuma: 2018.02.23.