Az I. sz. Sebészeti Klinika története

Késői elégtételnek tett eleget Dr. Balázs György nyd. egyetemi tanár, amikor a Debreceni Egyetem I. sz. Sebészeti Klinika történetének és Dr. Hüttl Tivadar klinikaalapító, iskolateremtő sebészprofesszor munkájának ismertetésére vállalkozott. Debrecen múltja jelentős a magyar sebészetben. A Református Kollégium professzorai nagyrészt hozzájárultak ahhoz, hogy a sebészet megannyi akadály ellenére is megmaradt az élenjáró tudományok között. Talán helyénvaló úgy fogalmazni, hogy az újra a jobbra, a minőségibbre való törekvés végig nyomon követhető a borbély chirurgusoktól egészen napjainkig.

Mi az, amit az Olvasó a klinika történetéből és az időrendi sorrendben hat igazgató önéletrajzából és munkásságából megismerhet? Mindenekelőtt azt, hogy meghatározó személyiség volt az első igazgató, Hüttl Tivadar. Alapos elméleti felkészültséggel és nemzetközi tapasztalattal rövid idő alatt Magyarország egyik vezető intézetévé tette a Sebészeti klinikát. A harmincas években sok tanulnivágyó fiatal külföldi sebész kereste fel az intézetet az USA-ból, Ausztráliából, Indonéziából és Afrikából.

A sebészeten belül megindult specializálódást Hüttl professzor időben észrevette és tudatosan küldte a klinika tagjait külföldi klinikákra, hogy a saját intézetén belül biztosítsa az új szakmák meghonosítását. Így a klinikán urológiai, stomatológiai, fül-orr-gégészeti, ortopédiai és traumatológiai osztályokat szervezett, amelyekből később önálló klinikák lettek. Már nagyon korán foglalkozott az idegsebészettel, együttműködve az Idegklinika professzoraival, Benedek Lászlóval és Sántha Kálmánnal.

A fentiek ismeretében érthető, hogy a Hüttl tanítványok közül a klinika fennállása óta több mint 100-an osztályvezetői főorvosi, 18-an egyetemi tanári megbízást kaptak. Ez utóbbiak közül 16-ot tanszékvezető egyetemi tanárrá neveztek ki az ország különböző egyetemein.

Megtiszteltetés számomra, hogy előszót írhattam egy nagymúltú sebészeti klinika történetét és első igazgatójának Dr. Hüttl Tivadar sebészprofesszornak munkáját részletesen ismertető kötethez. Ezúton is köszönöm Dr. Balázs György nyd. egyetemi tanár munkáját. Hiányt pótló mű született, amely betekintést nyújt a közel 100 éves klinika oktató, nevelő, gyógyító és tudományos munkájába, illetve az ott felnőtt sebésznemzedék méltán elismert teljesítményébe.

Debrecen, 2012. május

Dr. Paragh György
egyetemi tanár, centrumelnök

Frissítés dátuma: 2018.07.17.