Orvosdoktorrá fogadom!

2016, szeptember 19 - 11:46
A hagyományos sapkadobással köszönt el az a 168 frissen avatott orvos, akik a szombaton rendezett diplomaosztón vettek búcsút a Debreceni Egyetemtől.

Az Általános Orvostudományi Kar a Főépület Díszudvarán tartotta ünnepélyes orvosdoktor-avató tanácsülését, amelyen 119 magyar és 49 külföldi végzős tett esküt.


- Esküszöm, hogy orvosi hivatásomhoz mindenkor méltó magatartást tanúsítok. Orvosi tudásomat a betegségek megelőzésére, a betegek testi-lelki javára, betegségük gyógyítására fordítom – tettek fogadalmat a leendő doktorok.


- Mi, a Debreceni Egyetem Rektorhelyettese és a Szenátus, tisztünkhöz kötött hatalmunknál fogva a mai nappal Önöket tanulmányuk jutalmául orvosdoktorrá avatjuk, s felruházzuk mindazokkal a jogokkal és kiváltságokkal, melyek a törvény erejénél fogva az orvosdoktorokat megilletik – mondta a hagyományos formulát Csernoch László rektorhelyettes.


- Amikor esküjük után doktorrá fogadjuk Önöket, mint kollégáinkat, akkor legyen első gondolatuk a köszöneté. A köszöneté mindazoknak, akik elősegítették, hogy orvossá válhassanak. Elsősorban szüleiknek, barátaiknak, támogatóiknak, évfolyamtársaiknak és végül, de nem utolsósorban tanáraiknak… Kívánom, hogy adassék meg Önöknek a gyógyítás öröme és váljanak a szó igazi értelmében vett orvosokká – mondta ünnepi beszédében Mátyus László dékán.


Az újonnan avatott doktorok nevében Szegedi István mondott köszönetet.


A diplomák átvétele után az ünnepség a kari kitüntetések átadásával zárult.

Sajtóiroda - BZs