90 éves a debreceni orvosképzés

Ár: 2500 Ft
Debreceni Orvostudományi Egyetem 1998 októberében ünnepelte az Orvostudományi Kar fennállásának 80. évfordulóját. Az évforduló alkalmából jelent meg prof. dr. Bot György és dr. Kapusz Nándor szerkesztésében a NYOLCVANÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS CÍMŰ kötet, amelynek átdolgozott és bővített kiadását tartja most kezében az Olvasó.

Az elmúlt évtizedben bekövetkezett beruházások, szervezeti átalakulások és az integrált Debreceni Egyetem megalakulása ösztönzött bennünket arra, hogy folytatva a hagyományokat, jelentessük meg immár harmadik kiadását megérő kötetünket, hiszen idézve Winston Churchill angol miniszterelnök gondolatát: „minél mélyebbre tekintesz a múltba, annál jobban látod a jövőt". E gondolat jegyében született meg a KILENCVENÉVES A DEBRECENI ORVOSKÉPZÉS Című emlékkötet, amely egységbe foglalja a centrumot alkotó öt kar múltjának és jelenének történéseit.

Az elmúlt tíz év történéseit és változásait figyelembe véve örömmel állapíthatjuk meg, hogy a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum mind infrastruktúrájában, mind személyi összetételében jelentősen előrelépett hazai és nemzetközileg is elismert oktató-, kutató- és gyógyítóintézményként.

Remélem, hogy az Orvos- és Egészségtudományi Centrum dolgozóin és hallgatóin kívül ezekre az eredményekre büszkén tekintenek korábbi munkatársaink és hallgatóink is, és az itt töltött évek, tapasztalatok elősegítik őket abban, hogy szorosan kötődve a korábbi alma materhez, támogassák annak további fejlődését.

Köszönet illeti dr. Kapusz Nándor főtanácsos urat, aki a kötetszerkesztésének koordinálásával segítette a könyv megjelenését, valamint dr. Kertai Pál professzor urat, aki szakmai útmutatásával, észrevételeivel sokat segített abban, hogy a könyv jelenlegi formájában elkészüljön.

Ezekkel a gondolatokkal és köszönetnyilvánítással bocsátom útjára e kötetet, ajánlva mindazon érdeklődőknek, akik örömmel lapozzák majd kiadványunkat, megismerve az Orvos- és Egészségtudományi Centrum és jogelődjéne történetét, eseményeit.

Debrecen, 2008. augusztus   

Dr. Paragh György
centrumelnök DE OEC

Frissítés dátuma: 2018.08.08.