A DEOEC Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének története

Mint szerető apa kedves gyermekét, ajánlom Önnek ezt a könyvet. Nekünk, akik az Intézet falai között éljük életünk nagy részét a szivünkből egy darab a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézete. Ahogy NagyLászló a szerelmet „viszi át fogai közt tartva      a túlsó partra", úgy próbáljuk mi is Intézetünk hagyományait, elődeink szellemiségét óvva-féltve megőrizni és átadni utódainknak. Földes István Professzor Úr, aki az Intézet 87 éves történetéből 64 évnek a tanúja és aktív szereplője, könyve ezt a nemes célt szolgálja. Ennek a viszonylag rövid összefoglalónak elsősorban nem az a célja, hogy a Debreceni Egyetem Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézetének történetét, az 1921-ben való alapítástól napjainkig történészi pontossággal leírja, hanem inkább az, hogy az Intézet eddigi igazgatóinak működése köré rendezett formában bemutassa az Intézetünk vitathatatlan szellemi értékeit. Szeretném, ha a könyv olvasása közben és után, elgondolkodva a múlt emlékein, Ön is úgy gondolná, mint ahogyan mi: az Anatómiai, Szövet- és Fejlődéstani Intézet múltbéli és jelenlegi munkatársainak leghőbb vágya és törekvése mindig az volt és jelenleg is az, hogy ápolják a Pápai Páriz Ferenc által megfogalmazott erényeket, „az egészséges tudomány, a tökéletes lelkiismeretesség, a hűséges szorgalom és a hiánytalan jóakarat" példáját.

Kívánok Önnek nagyon kellemes perceket a könyv olvasása során.

Dr. Antal Miklós
egyetemi tanár, akit az a megtiszteltetés ért, hogy az Anatómiai, Szövettani- és Fejlődéstani Intézet igazgatója

Frissítés dátuma: 2018.09.03.