Az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga

 • A beteg jogosult tájékoztatást kapni:

  • a betegségéről, kezeléséről,
  • a rá vonatkozó adatokról,
  • az egészségügyi dokumentációról (ld. még VII. fejezet 10. pont),
  • a fekvőbeteg-intézményből való távozásakor zárójelentést kapni,
  • az adataival összefüggésben összefoglaló írásos orvosi véleményt is kérni.
 • Az egészségügyi dokumentációval az egészségügyi szolgáltató, az adatokkal a beteg rendelkezik.
 • A fentiekből következően az olyan adatszolgáltatás, ami az ellátó intézményre többletterhet ró – fénymásolás, írásos orvosi vélemény készítése –, annak költségeit a betegnek kell megfizetnie.
 • A cselekvőképes beteg saját maga kérheti a dokumentációban szereplő adatok megismerésének lehetőségét, akár írásban, akár személyesen.
 • A beteg más személyt meghatalmazhat arra, hogy adatait megismerje, akár a kezelése ideje alatt, akár azt követően. A meghatalmazást írásban kell megadni, a kezelés alatti meghatalmazásra elegendő az egyszerű okirati forma.
 • A beteg életében, illetve halálát követően a házastársa, egyenes ági rokona, testvére, valamint élettársa írásos kérelem alapján jogosult az egészségügyi adatok megismerésére, ha az egészségüket befolyásoló ok, illetve a személyes egészségügyi ellátásuk céljából ez szükséges, és az adatokra más módon következtetni nem tudnak.
 • A beteg halálát követően törvényes képviselője, hozzátartozója, egyenes ági rokona jogosult a halál okával, a gyógykezeléssel kapcsolatos orvosi dokumentációkba írásos kérelme alapján betekinteni, illetve saját költségére azokról másolatot kérni.

Frissítés dátuma: 2019.05.02.