Az orvosi titoktartáshoz való jog

  • A betegellátót, illetve bárkit, aki az egészségügyi szolgáltatás nyújtása vagy egyéb jellegű munkavégzés során egészségügyi adatokat ismer meg, a tudomására jutott adat és egyéb tény vonatkozásában – időbeli korlátozás nélküli – titoktartási kötelezettség terheli.
  • Ez a jog feltételezi egyrészt azt, hogy a kezelőorvos az orvosi titkot csak az arra jogosulttal közli, másrészt azt, hogy az egészségügyi adatokat bizalmasan kezeli.
  • A beteg meghatározhatja azok körét, akiknek a betegségével, illetve a betegsége kimenetelévei kapcsolatban felvilágosítás adható, illetve azokét, akik ebből ki vannak zárva. A fekvőbeteg-gyógyintézetben elhelyezett beteg meghatározhatja azt is, hogy az elhelyezéséről, állapotáról kit értesítsen az intézet, illetve kit zár ki állapotának megismerhetőségéből.
  • Ez a jog a beteg számára lehetőséget biztosít arra is, hogy gyógykezelése során csak azok a személyek legyenek jelen, akiknek a részvétele az ellátásban mindenképpen szükséges.
  • A betegnek arra is joga van, hogy a vizsgálatára, kezelésére olyan körülmények között kerüljön sor, hogy azt beleegyezése nélkül mások ne hallják, ne lássák.

Frissítés dátuma: 2019.05.02.