A beteg kötelezettségei

 • A beteg az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor köteles tiszteletben tartani az erre vonatkozó jogszabályokat és az egészségügyi szolgáltató működési rendjét.
 • A beteg – amennyiben ezt egészségi állapota lehetővé teszi – köteles az ellátásában közreműködő egészségügyi dolgozókkal képességei és ismeretei szerint az alábbiak szerint együttműködni:
  • Tájékoztatni őket mindarról, ami szükséges a kórisme megállapításához, a megfelelő kezelési terv elkészítéséhez és a beavatkozások elvégzéséhez, így különösen minden korábbi betegségéről, gyógykezeléséről, gyógyszer vagy gyógyhatású készítmény szedéséről, egészségkárosító kockázati tényezőiről.
  • Tájékoztatni őket – saját betegségével összefüggésben – mindarról, ami mások életét vagy testi épségét veszélyeztetheti, így különösen a fertőző betegségekről és a foglalkozás végzését kizáró megbetegedésekről és állapotokról.
  • Az egészségügyért felelős miniszter rendeletében foglalt fertőző betegségek esetén megnevezni azon személyeket, akiktől a fertőző betegséget megkaphatta, illetve akiket megfertőzhetett.
  • Tájékoztatni őket minden, az egészségügyi ellátást érintő, általa korábban tett jognyilatkozatáról.
  • A gyógykezelésével kapcsolatban tőlük kapott rendelkezéseket betartani.
  • A gyógyintézet házirendjét betartani.
  • A jogszabály által előírt, vagy a jogszabály alapján a szolgáltató által megállapított térítési díjat megfizetni.
  • Jogszabályban előírt személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.
 • A beteg és hozzátartozói jogaik gyakorlása során kötelesek tiszteletben tartani mások jogait:
  • A beteg és hozzátartozói jogainak gyakorlása nem sértheti az egészségügyi dolgozóknak, valamint a betegtársaknak a törvényben foglalt jogait.
  • A betegjogok gyakorlásának módját – e törvény keretei között, ideértve a leletkiadás rendjét is – a szolgáltató működési rendje (gyógyintézet házirendje) szabályozza.
 • Felhívjuk tisztelt pácienseink figyelmét, hogy:
  • Minden egészségügyi dolgozó (orvos, asszisztens, betegirányító) közfeladatot ellátó személynek minősül a munkavégzés során.
  • Aki közfeladatot ellátó személy ellen erőszakot követ el, 1-8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  • Aki olyan kihívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, vétség miatt 2 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
  • Aki valakiről más előtt a becsület csorbítására alkalmas tényt állít, híresztel, vagy ilyen tényre közvetlenül utaló kifejezést használ, vétség miatt 1 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Frissítés dátuma: 2019.05.02.