Bemutatkozás - Egyetemi Gyógyszertár

Alapítás és vezetés

A DE KK Egyetemi Gyógyszertárának jogelődje 1924. április 1-én kezdte meg működését a Bocskai téri DEMKE épületében. Feladata szerint a klinikák és elméleti intézetek mellett a Horthy Miklós Közkórház gyógyszer és vegyszerszükségletét is hivatott volt ellátni, napi 800 beteg-létszám mellett.

Napjainkban a gyógyszertár háromszintes épületben, 1580 m2-en működik a Klinikai Központ 
I. telephelyén, amely 2001. őszén került átadásra, és jelenleg közel 3500 ágyon biztosítja a fekvőbetegek számára a gyógyító-megelőző tevékenység keretén belül a biztonságos, szakszerű, folyamatos és gazdaságos gyógyszerellátást, valamint a gyógyszerek alkalmazásához szükséges információkat a fekvőbeteg-ellátó egységek számára.

2022 januárjától a Nagyerdei Campus Gyógyszertár és a Kenézy Gyula Campus Gyógyszertár integrációjával létrejött az Egyetemi Gyógyszertár.

2023 júliusától a berettyóújfalui Gróf Tisza István Campus intézeti gyógyszertárának integrációjával az Egyetemi Gyógyszertár három campuson és négy telephelyen látja el feladatát.

Az Egyetemi Gyógyszertár vezetésével, illetve a Klinikai Központ gyógyszerellátásának irányításával az intézeti vezető főgyógyszerész van megbízva.

A gyógyszertár felügyeleti hatósága

Az Egyetemi Gyógyszertár és annak vezetője irányítása és ellenőrzés vonatkozásában a Klinikai központ elnöke alá van rendelve. Az Egyetemi Gyógyszertár szakfelügyeleti hatósága az NNGYK.

Az Egyetemi Gyógyszertár tevékenységi köre

  • A gyári és magisztrális gyógyszerkészítmények megrendelése (készítése), tárolása, elosztása és ellenőrzése mellett, az intézeti gyógyszertár feladata a gyógygázok, speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek, radioaktív készítmények, vérkészítmények, szerobakteriológiai szerek, diagnosztikumok és a gyógyszeralapanyagok beszerzése is.
  • A fenti alaptevékenységek mellett a gyógyszertár munkatársai betegre szabott gyógyszerosztást és betegágy melletti gyógyszerészi tanácsadást is végeznek már számos klinikán. 
  • A gyógyszertár további szaktevékenysége 2017 májusától az onkológiai betegellátásban kiemelkedő szerepet betöltő szoftvertámogatott citosztatikus keverékinfúziók készítése. 
  • Az utóbbi évek megváltozott jogszabályi környezetének megfelelően az intézeti gyógyszertár részt vesz a hepatitis-C és a hemofília kezelésében alkalmazott különkeretes gyógyszerek beszerzésében, illetve azok expediálásában ambuláns betegek számára, valamint a nagy értéket képviselő tételes elszámolás alá eső hatóanyagot tartalmazó gyógyszerek logisztikai folyamataiban, adminisztrációjában. 
  • Emellett a humán klinikai farmakológiai vizsgálatokban is kiemelt szerepet tölt be a gyógyszertár.
  • A Gróf Tisza István Campuson a Herpály Gyógyszertárban közvetlen lakossági gyógyszerellátást biztosító szaktevékenységet is végeznek.
  • Mindezek mellett a napi rutin része a graduális és posztgraduális gyógyszerészképzésben való részvétel, így számos V. éves gyógyszerészhallgató és szakgyógyszerészjelölt tölti itt kötelező kórházi-klinikai gyógyszerészi gyakorlatát.

Dr. Buchholcz Gyula
intézeti vezető főgyógyszerész

 

Legutóbb frissítve: 2023. 08. 01. 11:20