Dr. Kesztyűs Lóránd

Kesztyűs Lóránd (1915-1979)

2008, Györfi Sándor
Dr. Csaba Béla: Dr. Kesztyűs Lóránd, 20. kötet — 6. ábra.

1938-ban szerzett orvosi diplomát Debrecenben. 1934-től dolgozott az Élettani és Általános Kórtani Intézetben. Itt kezdte Went István professzornál immunológiai tanulmányait. 1943 -ban magántanár, 1945-től adjunktus az Élettani Intézetben. 1947-ban az újonnan létesített Kórélettani Intézet igazgatója. Intézetét a kísérletes immunológia nemzetközileg elismert központjává fejlesztette. Számos közleményt, két könyvet és 15 könyvfejezetet írt. „Kórélettan" c. tankönyve öt kiadást ért meg. Életvidám, jó humorú ember volt. Kitűnő előadókészsége miatt a legkedveltebb professzorok közé tartozott. Létrehozta a Magyar Immunológiai Társaságot, melynek örökös elnökévé választották. 1967-ben az MTA levelező, majd 1970-ben rendes tagjává választotta. Több szakmai társaság elnöke és tagja volt. 1950-52 között az orvosi kar dékánja, majd az öná17 lóvá vált Debreceni Orvostudományi Egyetem rektora több ciklusban (19591963, 1967-1973). Több rangos kitüntetést kapott, ezek közül kiemelendő az Állami Díj (1978).

Frissítés dátuma: 2018.06.15.