Szabályzatok

Sorszám   Szabályzat címe Utolsó módosítás hatálybalápésének dátuma
1. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 2013.04.01
2. A munkahelyi étkeztetés rendjéről 2015.01.01
3. Az állami vagyon magáncélú igénybevételének szabályzata 2017.02.10
4. Az egészségügyi feladatellátás során az egyes foglalkoztatottakat megillető utasításadási jogosultságok szabályzata 2016.09.15
5. Ápolási ellátás rendjéről szóló szabályzat 2017.01.15
6. Belső ellenőrzési terv 2017 2017.
7. Bérbeadási szabályzat 2015.05.01
8. Egészségügyi dokumentáció-kezelési szabályzat 2013.04.01
9. Egészségügyi válsághelyzeti terv 2015.03.23
10. Egészségügyi szolgáltatások térítési díj szabályzata 2016.03.10
11. Egyes szabályzatokat hatályon kívül helyező, illetve egyéb belső szabályozó dokumentumok érvényességének megszűnését megállapító okirat 2017.06.30
12. Egyéni védőeszköz juttatási szabályzat 2014.12.01
13. Egyéni védőeszköz juttatási szabályzat módosítása 2016.03.01
14. Ellenőrzési nyomvonal módosítása 2017.07.31
15. Foglalkozás-egészségügyi szabályzat 2014.12.01
16. Fokozottan ellenőrzött szerekkel végzett egészségügyi tevékenység rendjéről szóló szabályzat 2013.04.02
17. Gépjárművek igénybevételére használatára vonatkozó szabályzat 2013.04.01
18. Gépjármű igénybevételére használatára vonatkozó szabályzat módosítása 2013.11.01
19. Gyógyszerellátás rendjéről szóló szabályzat 2013.04.01
20. Házirend módosításokkal egységes szerkezetben 2017.01.11
21. Hullladékgazdálkodási terv 2013 2013.
22. Hulladékkezelési szabályzat 2013.
23. Infekciókontroll kézikönyv 2017.06.26
24. Információbiztonsági szabályzat 2014.10.01
25. Iratkezelési szabályzat értelmezése 2013.07.01
26. Képzési terv 2018 2018.
27. Kivonat a munkaügyi és bérszámfejtési eljárási szabályzat munkáltatói jogok gyakorlásának rendje című fejezetből 2016.04.01
28. Klinikai vizsgálatok intézményen belüli engedélyezésének dokumentálásának és pénzügyi elszámolásának eljárási szabályzata_egységes szerkezet 2014.10.01
29. Kockázatkezelési szabályzat módosítása 2014.07.31
30. Környezetvédelmi kárelhárítási havária terv 2013.04.01
31. Környezetvédelmi szabályzat 2013.
32. Közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének , továbbá a kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságára hozatalának rendjéről szóló szabályzat 2016.10.15
33. Központi veszélyes hulladékgyűjtő szabályzat 2013.10.01
34. Klinikai vizsgálatok intézményen belüli engedélyezésének dokumentálásának és pénzügyi elszámolásának eljárási szabályzat 2017.07.01
35. Kutatási és szellemitulajdon-kezelési szabályzat 2016.10.15
36. Letétkezelési szabályzat 2014.01.01
37. Munkaügyi és bérszámfejtési szabályzat módosítása 2016.04.01
38. Munkavédelmi szabályzat 2016.08.15
39. Munkavédelmi szabályzat módosítása 2016.09.22
40. Munkahelyi étkeztetés rendjéről szóló szabályzat 2015.01.01
41. Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet munkahelyi sugárvédelmi szabályzat 2015.05.06
42. Panaszok és közérdekű bejelentések kivizsgálási szabályzata módosításokkal egységes szerkezetben 2017.01.10
43. Parkolási szabályzat 2014.01.01
44. Stratégiai ellenőrzési terv 2016-2019 2016.08.05
45. Szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjének módosítása 2017.07.31
46. Szakmai fejlesztési terv 2014-2020 2013.05.29
47. Transzfúziós szabályzat 2013.04.01
Last update: 2021. 09. 29. 11:14