A épület - Oktatott tárgyak és kurzusok

Kötelező tárgyak Kurzsok
Ápolástan és klinikai propedeutika I. A klinikai gerontológia alapjai
Belgyógyászati I. (Propedeutika) Clinical Gerontology
Propedeutics of Internal Medicine (Internal Medicine I.) A klinikai kutatás speciális területei (KLK_L)
Belgyógyászat III.  (Kardiológia, angiológia) A klinikai kutatás speciális területei (KLK_N)
Internal Medicine III. (Cardiology,angiology) A klinikai kutatás kiemelt területei
Belgyógyászat IV. (Endokrinológia-nephrológia) A klinikai kutatás kiemelt területei (L)
Internal Medicine IV. (Endocrinology, Nephrology) Biokémia és molekuláris biológia kutatólaboratóriumi gyak. (VL)
Belgyógyászat V. (Gasztroenterológia) Utazásorvostan
Internal Medicine V. (Gastroenterology) Travel Medicine for Medical Scholars
Belgyógyászat VII. Dietetika a mindennapokban ... és azon túl. Táplálkozásterápia I.
Internal Medicine VII. Dietetics in the everyday practice and beyond. Nutritional therapy I.
Klinikai dietetika (Táplálkozástudományi MSc) Dietetika a mindennapokban …. és azon túl  Táplálkozásterápia II.
Klinikai ismeretek (Táplálkozástudományi MSc) Dietetics in the everyday practice and beyond. Nutrition therapy II.
  Introduction into professional fields of medicine
  Introduction to the clinical practice
  Problem Based Learning - Skills' training
  Problem-based learning and skills and practice with InSimu Patient app (MOE-s hallgatókkal)
  Veseelégtelenség korszerű diagnosztikája és kezelése esetbemutatások tükrében
  Holisztikus Betegellátás
  Comprehensive Review of Obesity and Associated Disorders
  A klinikai kutatás kiemelt területei
  A klinikai kutatás kiemelt területei
  A klinikai kutatás speciális területei (KLK_N)
  A klinikai kutatás speciális területei (KLK_L)
  Ápolástan és klinikai propedeutika I.
  A diabetológia gyakorlati kérdései: diagnózis, kezelés, gondozás
  Cardiovascularis és tumor prevenciós előadás

Frissítés dátuma: 2018.06.22.