Házirend - A kapcsolattartás egyéb szabályai

3.1.    A betegek hozzátartozóikkal telefonon is tarthatnak kapcsolatot az adott klinika házirendjében megadott telefonkészülékeken.

3.2.    Amennyiben a beteg egyes személyeket a látogatásból ki kíván zárni, illetve megtiltja, hogy a gyógykezelésének tényét vagy a gyógykezelésével kapcsolatos egyéb információt más előtt feltárják, akaratát az ápolási anamnézist felvevő osztályos ápolóval köteles közölni, aki a megnevezett személy(ek) nevét a betegdokumentációban feltünteti.

3.3.    A súlyos állapotú beteg - cselekvőképtelen súlyos állapotú beteg esetén az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 16. § (2) bekezdésében felsoroltak - megnevezheti azt a személyt, aki mellette tartózkodhat. Ezt a nyilatkozatot is az előző, 3.2. pontban meghatározott módon kell megtenni és rögzíteni

3.4.    Kiskorú beteg szülője, vagy törvényes képviselője, illetőleg a szülő vagy törvényes képviselője által megjelölt személy a betegellátás zavarása nélkül tartózkodhat a beteg mellett annak Klinikai kezelése idején.

3.5.    A beteget megillető szabad vallásgyakorlás és a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel való kapcsolattartás jogának érvényesülése érdekében a Klinikai Központban tartandó egyházi szertartások idejét, rendjét és helyét, valamint az egyházi személyek elérhetőségét a Klinikákon kifüggesztett tájékoztató tartalmazza.

Frissítés dátuma: 2018.07.17.