Bemutatkozás - Kórházlelkészi szolgálat

A kórházlelkészi és lelkigondozó szolgálat célja

A Kenézy Gyula Campus osztályain jelenlévő Kórházlelkészi szolgálat 30 esztendeje végzi a beteglátogatás és lelkigondozás naponkénti szolgálatát. Évezredes tapasztalat, hogy ha beteg a test, a lélek is keresi a kapaszkodókat, erőforrásokat. Az ember beteg, nem csak egyes részei. A lelkészi látogatás, segítő beszélgetés egyaránt kínál lelki, spirituális és hitbeli támogatást, bátorítást, kísérő jelenlétet a betegség idején. Ez a segítség elérhető vallási, vagy felekezeti meggyőződéstől függetlenül bárki számára, aki igényli: betegek, családtagjaik és segítők számára is.

A kórházlelkészek, lelki gondozók az intézmény életében a különböző ünnepek szervezésével, lebonyolításával, gyermekek és ifjúsági csoportok műsorával (pl. kántálás adventi időszakban) is részt vesznek. Beteglátogató önkéntesek koordinálása és bevonása is része szolgálatuknak. Számos egyházi és egészségügyi rendezvényen előadásokkal, valamint oktatással vesznek részt.  A dolgozók lelki támogatására egyéni és szervezett formákat kínálnak fel.

Miről szól a lelkigondozás?  Betegek, családtagjaik, segítőik számára kínált segítő beszélgetés. A betegség helyett a beteg emberre fókuszál, ahol megjelenik a múlt, jelen és jövő, erőforrások és hiányok, a reménység fenntartása. Pszichés, spirituális és hitéleti támogatás. Része az interdiszciplináris gyógyító munkának, együttműködve a többi segítővel.

Működése: A Kenézy Campus osztályain 1 + 2 fő naponta, ill. meghatározott napokon van jelen - látogat, lelkigondoz. Az egyéni megkereséseken túl vannak csoportos beszélgetések, Bibliaórák, valamint hitéleti alkalmak: áhítatok, istentiszteletek.                                                                                                                                           

Fertőző betegek látogatására, esetlegesen haldokló betegek kísérésére egyaránt lehetőség van – a család kérése alapján.

A kórházlelkészek lelkészi és speciális képesítésekkel rendelkező (mentálhigiénés / pasztoralpszichológiai / családterápiás / addiktológiai, stb.) szakemberek.

Legutóbb frissítve: 2021. 12. 07. 13:13