Gyermek és Ifjúságpszichiátriai Osztály

Debreceni Egyetem Klinika Központ Kenézy Gyula Campus Gyermek- és Ifjúságpszichiátria Osztály

Az 50 ágyas osztály (20 akut, 30 rehabilitációs ágy) 1987-óta önálló szervezeti egységként működik. 2004-óta a jelenlegi épületben. Feladata a 3-18 éves korú betegek gyermekpszichiátriai ellátása. Orvostanhallgatók, rezidensek, szakorvosjelöltek, szociális munkások, mentalhigiénes szakemberek képzésében is részt veszünk.
Ellátási területünk Hajdú-Bihar vármegye területére terjed ki. Ezen kívül az ország egész területéről fogadunk betegeket kizárólag előzetes megbeszélés és előjegyzés alapján. Az évi betegforgalom 1200 fő.
Az osztályon a klasszikus gyermekpszichiátriai kórképek (depresszió, szorongás, gyermekkori pszichózis, kényszerbetegség) diagnosztikája és terápiája mellett mintegy fő profilként az autizmus diagnosztikája, az autista gyermekek egyéni fejlesztése, szocializációja illetve a szülők számára szaktanácsadás szerepel.
Ezen kívül pszichoterápiás és önismereti csoportokat, relaxációs tréningeket szervezünk, különböző korcsoportok számára, valamint egyéni és csoportos gyógypedagógiai fejlesztést, kreatív terápiát, játékterápiát.
Ezeket a foglalkozásokat iskolai szünidőben szabadidős programokkal színesítve, a foglalkozásoknak tábori jelleget kölcsönözve szervezzük meg.
A gyermekek elhelyezése két szinten, modern, fenyőbútorokkal berendezett, 4 ágyas kórteremben történik. Zuhanyzó, WC a folyosón található. Az osztály rendelkezik még 2 tornateremmel, csoportszobával, ebédlővel, foglalkoztató helyiségekkel és játszótérrel is.

Osztályunk nem beutalóköteles. A fekvőbeteg osztályra történő felvétel és az ambuláns vizsgálat a szakambulanciákon - a sürgős esetek kivételével - előjegyzés alapján történik.

A fekvőbeteg intézménnyel közös szervezeti egységként járóbeteg rendeléseket működtetünk (gyermekpszichiátriai, gyermekpszichológiai, autizmus szakambulanciák).

Járóbeteg szakrendeléseinkről bővebben itt tájékozódhat.

Előjegyzés az alábbi telefonszámokon kérhető:


Osztályvezető főorvos: Dr. Kamuti Katalin

Osztályvezető főnővér: Sarkadiné Bodogán Mária

Legutóbb frissítve: 2024. 04. 23. 08:21