Bemutatkozás - Radiológia

Dr. Berényi Ervin1. Történet

1912-ben Ferenc József rendelkezett a Debreceni Egyetem és egy oktatási célnak megfelelő kórház építéséről. 1914. márciusában Kenézy Gyula közbenjárására a tudományegyetemen az orvoskar építkezése indult meg elsőnek. Az Orvoskar sokévi előkészítő munka után 1921. november 4-én nyílt meg, és felvette az alapításában kiemelkedő szerepet játszó Tisza István nevét. Az újonnan alakult Debreceni Magyar Királyi Tisza István Tudományegyetem a Röntgen Tanszék és Intézet megszervezésére Elischer Gyulát hívta meg. 1922-ben a Központi Röntgen Intézet igazgatójaként nyilvános rendes egyetemi tanárrá nevezték ki. Ő volt az első magyar röntgenológus professzor. Munkássága révén a Központi Röntgen Intézet rövid idő alatt a magyarországi radiológia egyik centrumává vált. Az intézet felszereltsége az akkori kornak megfelelően két diagnosztikai – Siemens mechanikus forgó-egyirányítós, Koch és Sterzel Transverter készülék (100 KV feszültségű és 20mA terhelhető) és egy terápiás munkahellyel – Radio-Constant - volt felszerelve, valamint könyvtárral és lakásokkal rendelkezett. Intézete tervének és a röntgen munka megszervezésének bemutatásával a Német Röntgen Társaság kongresszusán nagy sikert aratott. Elischer Gyula fontos szerepet játszott az újonnan létesült egyetem fejlődésében. 1924–25 és 1927–28 tanévekben az orvosi kar dékánjává választották. Elischer halála után 1930. május 7-én az orvoskar XVII. rendes kari ülésén a Tanács túlnyomó többséggel kimondta a Központi Röntgen Intézet megszüntetését. Az egyes klinikák röntgen ellátását így 1930–45-ig a Sebészeti Klinika biztosította.

A II. Világháborút követő években az első minőségi változást a Szülészeti Klinika 1945-ben létesült röntgen osztálya jelentette, ahol Berta István vezetésével diagnosztikus eszközök, mélyterápiás készülék, Chaul közelbesugárzó készülék állt rendelkezésre.

1960-tól az Országos Onkológiai Intézettől kölcsönkapott Ra majd saját beszerzésű Co segítette a daganatok kezelését.

A debreceni radiológia második szakaszából Udvardy László nevét kell kiemelni, aki Fornet Béla professzor Belgyógyászati klinikáján vezette a röntgen osztályt. A klinika újjászervezése előtti időszakban Tóth Ferenc munkásságát kell kiemelni, aki az I. sz. Sebészeti Klinika röntgen részlegében angiográfiás, valamint röntgen diagnosztikai és terápiás feladatokat látott el. A Rektori Tanács 1962. december 21-én tárgyalta Dr. Jóna Gábor javaslatát a Röntgen Klinika szervezéséről. A központi feladatokat az I. sz. Sebészeti Klinika röntgen laboratóriuma látta el, illetve a kobaltterápiás laboratórium helységeit használták átmenetileg. Így a Klinika helyileg széttagolt maradt ugyan, de lehetővé vált a betegellátás biztosítása. 1964-ben a klinikát kelet-magyarországi Sugárterápiás Központtá nyilvánították.

1968. július 1-jével nevezték ki Dr. Vargha Gyulát a debreceni Radiológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanárává. 1969-ben ismét felmerült egy központi épület szükségessége, 1970-ben megindult a kivitelezés, és decemberre készen állt az épület. Az épület ünnepélyes átadása 1971.június 4-én volt. Földszinti részében a speciális vizsgálatok (angiográfia, különféle intervenciós beavatkozások, ultraszonográfia, mammográfia), gastroenterológiai és endoscopos beavatkozások folytak. Vargha Gyula nevéhez fűződik Debrecen az experimentális radiológia megteremtése.

A Radiológiai Klinika tanszékvezetői teendőinek ellátásával Dr. Péter Mózes egyetemi tanárt bízták meg 1989-ben. A kilencvenes években a klinikán folyó tudományos tevékenység egyik fő témája a pancreas diagnosztika volt. A kilencvenes évek második felében az intervenciós radiológia került előtérbe. A Radiológiai Szakmai Kollégium elnöke Péter Mózes professzor volt hat évig. (1992–1998).Ebben az időszakban indult el hazánkban a hagyományos röntgen készülékek cseréje, a röntgen géppark korszerűsítése. 1994-ben a diagnosztikai tevékenység színvonala az MR munkába állásával korszerűsödött, nagyot lépett előre a CT, az ultrahang ellátás szélesebb körben vált hozzáférhetővé, az itt dolgozó radiológusok korán elsajátíthatták ezeket a technikákat.

1994-ben a Debreceni Orvostudományi Egyetem a radiológiai ellátáson belül a CT és MR vizsgálati tevékenységeket kiszervezte - a KDK DOTE nevű cég ugyancsak Péter Mózes professzor vezetésével végezte a vizsgálatokat.

Az Egyetem 2003-ban a Radiológiai Klinika teljes betegellátását, beleértve a korábban kiszervezett CT és MR vizsgálatokat, valamint valamennyi radiológiai képalkotó és terápiás tevékenységet, magánkézbe adta. 2002-2014. között Kollár József professzor vezette a Klinikát, majd 2015. január 1- től Berényi Ervin professzor kapott megbízást a vezetéssel.

2016. áprilisában a DE Szenátusa úgy döntött, hogy megalakul az Orvosi Képalkotó Intézet, ezen belül Radiológiai Nem Önálló Tanszék (korábbi Radiológiai Tanszék és az Orvosi Laboratóriumi és Képalkotó Tanszék összeolvadásával) illetve a Nukleáris Medicina Nem Önálló Tanszék. Az Intézet vezetői posztjára 2016. július 1-től öt évre Berényi Ervin professzor kapta meg.

Berényi Ervin professzor 2017-2020 között Klinikai Központ elnöki posztját is betöltötte, ez idő alatt következett be, hogy a kiszervezett radiológia 2018. április 1-vel visszakerült az Egyetem működtetésébe. A visszakerült radiológiai ellátás 16 szakorvossal és két rezidenssel kezdte meg Egyetemen belüli tevékenységét.

2017 július 1-vel a Kenézy Megyei Kórház, Egyetemi Kórházként, az Egyetem integráns részévé vált, majd a Kenézy Egyetemi Kórház 2021. január elsejével jogilag is megszűnt– a Klinikai Központ részeként, Kenézy Campusaként működött tovább, míg a Klinikák ugyancsak a Klinikai Központ Nagyerdei Campusán folytatták tevékenységüket. Ennek megfelelően 2021. év végéig, az egyes szakmák részleges integrációja is megvalósult. A Kenézy Campus radiológiáját ellátó Központi Radiológiai Diagnosztikai Osztály gazdaságilag és humánerőforrását tekintve elkülönülve, szakmailag „lazán” integrálódva működik együtt a Nagyerdei Campus radiológiai diagnosztikáját ellátó Orvosi Képalkotó Klinika Radiológia egységével.

2021. december. 1-n az Orvosi Képalkotó Klinikán 24 szakorvos és 22 rezidens, szakorvosjelölt, szakdolgozó, adminisztrátor dolgozik, és próbálnak eleget tenni a koronavírus járvány által okozott helyzetben a képalkotó diagnosztika különleges kihívásainak.

 

2. Feladatok, szakterületek

  • röntgen, ultrahang, CT diagnosztika, MR diagnosztika, intervenciós radiológia
  • neuroradiológia
  • onkoradiológia
  • angiográfia
  • gyermekradiológia
  • angiós és vascularis intervenciós beavatkozások
  • ultrahang, CT vezérelt mintavételezések, drenázsok 

3. Eszközök, fejlesztések

  • 2020. évben üzembe helyeztünk egy új CT készüléket, mely a kettős energiájú röntgensugarainak köszönhetően híven szolgálja a daganatos és a mozgásszervi betegek ellátását.
  • 2021. október 15-én új sürgősségi radiológiai egység nyílt meg a Sürgősségi Klinika területén.
  • 2022-ben számos berendezésünk cseréje fog megtörténni a legkorszerűbb készülékekre (CT, MR, DSA).

 

Dr. Berényi Ervin
klinikaigazgató, egyetemi tanár

Legutóbb frissítve: 2021. 12. 14. 14:45