Tájékoztató - Patológia

Hozzátartozója elhalálozása miatt fogadja őszinte részvétünket!

A kórbonctani vizsgálat kiemelten fontos része az orvostudománynak. Nem csak azért, mert tisztázza a halál bekövetkezését megelőzően kialakult valamennyi kóros állapotot, hanem azért is, mert célja a népesség megbetegedési és halálozási okainak feltárása, az egészségügyi ellátás során alkalmazott diagnosztikai és gyógyító eljárások hatékonyságának ellenőrzése, ezáltal rendkívül fontos visszajelzést ad a kezelőorvosnak.

A Klinikai Központ bármely gyógyító osztályán történt elhalálozás esetén az egészségügyi dokumentáció átküldéséig, a Patológiai Intézet kegyeleti ügyintézője érdemben nem tud a hozzátartozónak az ügyintézésben segítséget nyújtani.

A temetés intézéséhez szükséges dokumentum a halottvizsgálati bizonyítvány hozzátartozói példánya, amit a Pathológia Kegyeleti Ügyintézői Irodában adunk ki a kórboncolást, vagy annak mellőzését követően. A temetés időpontjának ügyintézése csak a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételétől számítva történhet.

A Klinikai Központon kívül elhunyt személy hozzátartozója által leadott, illetve a Klinikai Központ gyógyító osztályairól átküldött Halottvizsgálati Bizonyítványokkal kapcsolatban szíveskedjenek telefonon, ügyintézési időben (munkanapokon 09.00-15.00 óra között) érdeklődni az alábbi számon: 06 52 255 272

A kitöltött Halottvizsgálati Bizonyítványok átvételére munkanapokon 09.00 – 14.00 óra között van lehetősége a temetést intéző hozzátartozónak, vagy megbízott temetkezési vállalkozónak. A leadott Halottvizsgálati Bizonyítvány kiadásának időpontjáról ügyfélfogadási időben telefonon érdeklődni szíveskedjenek a 06 52 255 272 számon!

A dokumentum kizárólag fényképes igazolvánnyal és lakcímkártyával rendelkező közeli hozzátartozó/meghatalmazott (meghatalmazási dokumentuma szükséges) részére kerül kiadásra!

Tájékoztatjuk az ügyintéző hozzátartozókat, hogy ha az eltemettetésre kötelezett személy jogszabályi előírásnak megfelelően a halottvizsgálati bizonyítvány kézhezvételét követő 8. napig a holttest temetésre való elszállítatásáról nem gondoskodott, a Pathologia Intézet köteles kezdeményezni a közköltséges temetést az illetékes önkormányzat polgármesteri hivatalánál.

Az elvégzett kórbonctani vizsgálatról jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvek a boncolást követően kb. 8 hét elteltével kerülnek végleges lezárásra.

A boncjegyzőkönyv lezárásának megtörténtéről az ügyintézést megelőzően telefonon (06 52 255 272) érdeklődjenek!

Anyakönyveztetés:

Az anyakönyveztetés minden esetben a halál beálltának helye szerint illetékes Anyakönyvi Hivatalban történik, így debreceni elhunyt esetén: 4026 Debrecen, Kálvin tér 11.

Last update: 2021. 09. 29. 13:23