Bemutatkozás - Nukleáris Medicina

Dr. Berényi Ervin

1. Történet

Az intézet több mint hatvanéves múltra tekint vissza. 1958-ban Petrányi Gyula professzor hozta létre az Izotóplabort. Kelet-közép Európa első PET Centrumát 1994-ben alapította a Debreceni Orvostudományi Egyetem a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének (ATOMKI) a telephelyén. A Debreceni Egyetem 2006-ban a Nukleáris Medicina Intézetben integrálta a két jogelődöt, a Nukleáris Medicina Tanszéket és a PET Centrumot. Az NMI 2009-ben új épületbe költözött.

 

 

 

2. Feladatok, szakterületek

A Nukleáris Medicina egy teljes értékű PET-program minden összetevőjét (betegvizsgálatok, radiokémiai és szerveskémiai fejlesztések, GMP-konform radiofarmakon előállítás, sejtes és kisállat modellrendszereken végzett vizsgálatok, állatház) befogadja.

  • Nukleáris medicina
  • Radiogyógyszerészet
  • Klinikai sugárfizika

3. Ellátási formák, szolgáltatások

  • Pozitron-sugárzókkal jelzett radiofarmakonok előállítása és forgalmazása
  • Tudományos kutatómunka végzése a Nukleáris Medicina területén
  • A Nukleáris Medicina graduális és posztgraduális oktatása
  • A külső szolgáltató által végzett izotópdiagnosztikai és -terápiás betegellátó tevékenység szakmai-módszertani segítése és az ezeket segítő adminisztratív és műszaki-gazdasági tevékenység

4. Eszközök, fejlesztések

A Nukleáris Medicina Intézet számára 2005-ben fejezték be egy 1200 nm hasznos alapterülettel rendelkező új épület elkészítését.

A legkorszerűbb berendezések:

  • A digitális autoradiográfiához, valamint kis laboratóriumi állatok ~1 mm felbontóképességű, in vivo leképezéséhez szükséges eszközök: miniPET tomográf egy olyan házon belüli fejlesztés eredménye, amelyben az ATOMKI szakemberei is részt vettek.
  • Leica CM3600 fagyasztva metsző, amely nagy felületű metszetek készítésére szolgál,
  • a 2006-ban kiszervezett betegvizsgálatokat jelenleg egy Gemini TOF scannerrel végzik.

Dr. Berényi Ervin,
klinikaigazgató, egyetemi tanár

Legutóbb frissítve: 2023. 07. 26. 15:11