A campusok területein való tartózkodás szabályai

1. A belépőszelvény és a bérlet nem jogosít parkolóhely biztosítására.

2. Az adott telephelyre megvásárolt belépőszelvény az Egyetem más területeire nem érvényes.

3. A telephelyek területén történő közlekedésre a KRESZ szabályai vonatkoznak.

4. A behajtási engedély nem jelenti a gépkocsik őrzését. A járművek parkolása a gépjárművezető saját felelősségére történik. A járművekben hagyott tárgyakért és a járműben keletkezett esetleges kárért az Egyetem nem vállal felelősséget.

5. A járművek parkolása csak a (táblával és útburkolati jellel) kijelölt területen engedélyezett.

6. A parkolóhelyek az alábbi elhatárolás szerint használhatóak:

a)    szabad parkolók
Használatára bárki jogosult, aki érvényes belépőszelvénnyel vagy bérlettel rendelkezik

b)    mozgáskorlátozott parkolók
Használatára kizárólag az érvényes mozgáskorlátozott igazolvánnyal rendelkező személyek jogosultak, akik térítésmentesen hajthatnak be, és parkolhatnak bármely campus területén.

c)    zárt parkolók és kijelölt parkolók
A zárt parkolók és a kijelölt parkolóhelyek csak külön engedéllyel vehetők igénybe. Az engedélyek kiadására a Kancellár, a Kabinetfőnök és a Klinikai Központ Főigazgatója jogosultak.
A Karok részére saját campusokon karonként 3 parkolóhely jelölhető ki. Az Egyetem vezetése részére a kancellár jelölhet ki kizárólagos használatot biztosító parkolót. A Klinikai Központ területén a Klinikai Központ főigazgatója jogosult zárt, illetve kijelölt parkolók kijelölésére.

7.    A közlekedési és a parkolási szabályok betartatására az Egyetem a hatóságokat is bevonja, a KRESZ és a parkolási rend durva megsértőivel szemben hatósági eljárást kezdeményez, a sebességhatárok túllépésének megakadályozása érdekében szúrópróbaszerűen műszeres sebességellenőrzést végeztet. Ezen felül a sebesség korlátozása érdekében szükség esetén forgalomlassító útakadályt („Fekvőrendőr”, forgalom-lassító járdasziget) telepít.

8.    A szabályok, de különösen a parkolási rend betartását az őrszolgálat ellenőrzi. A szabályok megsértése esetén a szolgálat az alábbiak szerint járhat el:

a)    Figyelmeztetés szóban, vagy a gépjárművezető távolléte esetén figyelmeztető felirat elhelyezése a szélvédőre, valamint a gépjármű vezetőjéhez/tulajdonosához eljuttatott felszólító levél.
b)    Ismétlődő (egy éven belüli harmadik) felszólítással egy időben a bérlet visszavonása 3 hónapra, napijegyeseknél a belépés felfüggesztése 3 hónapra.
c)    A 3 hónapos kitiltás lejártát követően fél éven belül ismételten előforduló szabálytalanság esetén a szabálytalankodók bérletének bevonása 1 évre, napijegyes belépőknél kitiltás 1 évre.
d)    Kirívó szabálytalanság (pl.: zöldterületen való áthajtás vagy parkolás, mozgáskorlátozott vagy engedélyhez kötött parkoló illetéktelen használata) esetén azonnal a b) pont ismétlődésekor a c. pont szankciói lépnek életbe.

Frissítés dátuma: 2019.04.30.