Házirend - A betegjogok gyakorlása

1.1.    A beteget a kezelőorvos köteles egyéniesített formában, teljes körűen tájékoztatni egészségi állapotáról, beleértve ennek orvosi megítélését is. A beteg a tájékoztatás során kérdéseket tehet fel. A tájékoztatás tényét a beteg egészségügyi dokumentációjában fel kell tüntetni. A szóbeli tájékoztatás nem helyettesíthető az előre elkészített általános segédanyagok átadásával.

1.2.    Amennyiben a cselekvőképes beteg a tájékoztatásáról lemond, ezen akaratát a tájékoztatásra köteles kezelőorvos az egészségügyi dokumentációban az időpont megjelölésével köteles feltüntetni és a bejegyzést aláírásával ellátni.

1.3.    A Klinikán dolgozó egészségügyi alkalmazottak neve, beosztása a ruhájukon viselt kitűzőn kerül feltüntetésre.

1.4.    A beteg köteles bejelenteni a kezelőorvosának, ha a kezelését megszakítja és annak befejezése előtt el kívánja hagyni a Klinikát. A bejelentést annak időpontja rögzítésével a beteg egészségügyi dokumentációjában fel kell tüntetni a bejegyzést tévő egészségügyi dolgozó nevével és aláírásával.

1.5.    Az írásképtelen betegnek az önrendelkezési jogával kapcsolatos (a beavatkozás végzéséhez hozzájáruló nyilatkozat, annak visszavonása, stb.) szóban tett nyilatkozata csak két tanú együttes jelenlétében tehető meg. A szóban tett nyilatkozatot az orvosi dokumentációban fel kell tüntetni a tanúk megnevezésével, lakcímüknek és elérhetőségüknek a megjelölésével.

1.6.    Az egészségügyi dokumentáció megismerésének jogát a beteg az OSTRAT/1373/2008/OSTRAT iktatószámú utasításban foglaltak szerint gyakorolhatja.

1.7.    Ha a beteg megnevez olyan személyt, aki részére felvilágosítás adható a betegségéről, annak várható kimeneteléről, a fekvőbetegként történő elhelyezéséről, vagy ezen tájékoztatási körből bármely személyt kizár, az általa megnevezett személy nevét és elérhetőségét a beteg egészségügyi dokumentációjában a bejegyzést végző személy nevének és a bejegyzés időpontjának megjelölésével fel kell tüntetni.

Frissítés dátuma: 2018.07.17.