Házirend - A betegjogok érvényesítése

2.1.    A beteg az egészségügyi ellátásával kapcsolatos orvosszakmai kérdésekben elsődlegesen a kezelőorvosánál, az ápolásával kapcsolatosan a klinikai vezető ápolónál, azok eredménytelensége esetén a Klinika igazgatójánál, tehet panaszt.

2.2.    A Klinikai hatáskörben nem orvosolt panasz esetén a Klinikai Központ orvos-szakmai igazgatójához, vagy főigazgatójához lehet fordulni.

2.3.    A betegek panaszait a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 munkanapon belül ki kell vizsgálni, s annak eredményéről a panaszost értesíteni kell.

2.4.    A fentiekben szabályozott panaszjog nem érinti a betegnek azt a jogát, hogy a panasz kivizsgálása érdekében a betegjogi képviselőhöz, vagy más szervekhez, illetve a Klinikai Etikai Bizottsághoz forduljon.

2.5.    A beteg panaszát akár írásban, akár szóban is előadhatja.

Frissítés dátuma: 2018.07.17.