Bemutatkozás - Pathológia

A patológiai diagnosztika a gyógyítás során az emberi szervezetből eltávolított sejtek, szövetek, szervek szabad szemmel és mikroszkóppal történő vizsgálatát jelenti, melynek célja a betegségek megállapítása vagy kizárása, és a betegségek optimális kezeléséhez a szakmai ajánlások által előírt vizsgálatok elvégzése. A Kenézy Kórház Patológia Osztályán a diagnosztikus tevékenység folyamatosan követi a kórház betegellátásának igényeit. A korszerűen felszerelt hisztokémiai, immunhisztokémiai és cytológiai laboratórium orvosbiológus vezetése alatt áll. A megfelelő orvoslétszám lehetővé teszi a specializációt a kórház fő profiljainak megfelelően az emlő-, nőgyógyászati-, emésztőrendszeri-, tüdő-, urológiai-, fej-, nyaki-, lágyrész, és bőrpatológia, valamint a nőgyógyászati és diagnosztikus aspirációs citológia területén .Molekuláris patológiai vizsgálat keretében HRHPV meghatározás és CINtec biomarker vizsgálat fizetős betegellátás keretében. Citopatológiai laboratóriumunk, -akkreditált szűrő laboratórium- egyike a legnagyobb betegforgalmú laboratóriumoknak. Az osztály szakmai működését megfelelő számú, magasan képzett szakdolgozó segíti. Mint oktató kórház, a Debreceni Egyetem Pathológia Intézetével szorosan együttműködünk a garaduális és posztgraduális képzésben egyaránt.
Küldetésnek érezzük, hogy a betegek számára a mihamarabbi gyógyulásban magas színvonalú, korszerű diagnosztikus szolgáltatást nyújtsunk.

Az osztály története

A Kórbonctani és Kórszövettani Osztály Dr. Győry György főorvos irányításával 1955-ben - a Megyei Kórház megalakulásakor - kezdte működését, igen szerény körülmények között, a volt Honvéd Kórház gazdasági épületeiben. Dr. Győry György nagy tudású patomorfológus volt, személyisége a rossz körülmények ellenére magas színvonalú szakmai munkát biztosított a kórház számára. Nagyon fontosnak tekintette a magas szintű hisztotechnikát, a részletes fotódokumentációt, a kiválóan szervezett és mindig tanulságos klinikopatológiai konferenciákat. A ’60-as évek végére, a megnövekedett szövettani vizsgálatok mellett az osztályon -az országban az elsők között- bevezették a citológiai diagnosztikát, és emellett ellátták a berettyóújfalui kórház szövettani diagnosztikáját is. Dr. Győry György 1971-ben bekövetkezett halálát követően az osztály vezetését megbízottként tanítványa, Dr. Szakáll Szabolcs vette át, aki több évig egy személyben látta el a szakorvosi feladatokat is, melyhez a DOTE Patológiai Intézete adott támogatást. 1980-tól Dr. Krajczár Géza vette át az osztályvezetői feladatokat. Krajczár főorvos úr vezetése alatt megtörtént a Patológiai Osztály korszerűsítése. Megszervezésre került a nőgyógyászati citológiai szűrőállomás, mely a megye és Debrecen város női lakosságának szűrési feladatait látta, és jelenleg is látja el. 1988-ban elkezdődött az osztály „újkori” története, megépült a kórház új épülete, melyben korszerű körülmények és felszerelés mellett, 1200 négyzetméteren kapott helyet az új Patológiai Osztály. 1992-ben indult el az immunhisztokémiai laboratórium működése, és az osztályon bevezetésre került a számítógépes leletező rendszer. Dr. Krajczár Géza halálát követően, 2000. júniusától Dr. Kovács Ilona megbízottként, majd 2005-től kinevezettként látja el az osztályvezetői feladatokat. 2000. novemberétől működik aspirációs citológiai járóbeteg szakrendelés, 2000. decembere óta pedig ISO tanúsítással is bír a Patológiai Osztály.

Legutóbb frissítve: 2023. 10. 12. 14:38