Dr. Kenézy Gyula

Dr. Kenézy Gyula (Hajdúszoboszló, 1860. január 4. – Debrecen, 1931. november 26.)

Szülész-nőgyógyász orvos, egyetemi tanár

Budapesten szerzett orvosi diplomát. Négy évig Budapesten, a Szülészeti Klinikán dolgozott. Debrecenben először gyakorló orvosként, majd 1895-től a város tisztifőorvosaként tevékenykedett. 1896-ban megszervezte a Bábaképző Intézetet, majd kiharcolta a Gyermekmenhely felépítését. Küzdött az állami egyetem létesítéséért. Vezetésével működött a városi tanács ún. egyetemi bizottsága. A város jelentős területet ajánlott fel az egyetem részére a Nagyerdőn és vállalta az építkezés költségeit is. Ezen erőfeszítés láttán fogadta el az Országgyűlés az egyetem létesítését tartalmazó XXXVI. törvénycikket 1912. július 7-én. Kenézyt 1914-ben a négyfakultásos Debreceni Tudományegyetem első nyilvános rendes tanárává nevezték ki és később az Ő javaslataira kaptak kinevezést az orvoskar első professzorai. 1915. május 27-én az egyetemi építkezés miniszteri biztosává nevezték ki. 1916-ban a Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika igazgatója lett. Az 1918/19-es tanévben orvoskari dékánként szolgált, majd az 1919/20-as tanévben az Egyetem rektora volt. 1924-ben a Debreceni Tudományegyetem díszdoktorává avatták. A klinikai építkezés az ő vezetésével 1927-ben fejeződött be. Debrecen város tiszteletét mutatja, hogy 1931-ben bekövetkezett halála után ravatalát előbb a Református Kollégium dísztermében, majd a Nagytemplom előcsarnokában állították fel.

Frissítés dátuma: 2018.08.08.