Bemutatkozás - Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika

Klinikánk és szakterületünk strukturális felépítése

Az arc-, állcsont-, és szájsebészet (maxillofaciális sebészet) egy speciális sebészi szakterület, mely az arc lágy részeinek, arckoponyának, a környező régió anatómiai képleteinek és szerveinek, valamint a szájüreg kóros elváltozásainak sebészi ellátásával foglalkozik. A köznyelvben szájsebészetnek hívott szakterület (dentoalveolaris sebészet) orvosaival, szakdolgozóival napi szintű kooperatív munkában együtt látjuk el feladatainkat. Ennek a két szakterületnek a tárgyalása együtt szükséges a klinikánk és szakterületünk bemutatása kapcsán.

Debrecenben az arc- állcsont és szájsebészet szakterületének betegellátását az Arc-, Állcsont- és Szájsebészet Klinika látja el. A Klinikánk a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának (DEKK) önálló szervezeti egysége (Osztályunk és Ambulanciánk jelenleg a Fül-Orr-Gégészet és Fej-, Nyak Sebészet Épületében található). Az arc-, állcsont-, és szájsebészetnek részben az is a kompetenciája, amit a köznyelv "szájsebészet" alatt ért. Ebből kifolyólag ezeknek a klasszikus értelemben vett szájsebészeti beavatkozásoknak egy részét –azaz a fogsebészeti beavatkozások egy részét- az Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinikánkon végezzük el. Azonban az ilyen fogsebészeti beavatkozásokat igénylő pácienseknek a többségét a Fogorvostudományi Kar szervezeti egységéhez tartozó Szájsebészet Tanszék látja el (Ambulanciák, kezelőhelységek Fogorvostudományi Kar épületében találhatóak).

Az arc- állcsont és szájsebészet szakterület kompetenciája a fogsebészeti beavatkozásokon túl az arc- és arckoponya régiójának a baleseti sebészete, daganatsebészete, fejlődési rendellenességekkel kapcsolatos sebészete, a nagy nyálmirigyek és az állkapocs ízületi betegségek sebészete is. Egyes országokban a cranio-maxillofaciális sebészet kompetenciája az agykoponya kóros elváltozásainak sebészi kezelése is. Klinikánk Északkelet-Magyarország maxillofaciális sebészeti szakellátásán túl részt vesz a maxillofaciális képzési elemek biztosításával a fogorvostan hallgatók, orvostan hallgatók graduális, valamint a fogorvosok, az arc- állcsont és szájsebész rezidensek és szakorvosjelöltek posztgraduális képzésében.

Az Arc-, Állcsont és Szájsebészet Tanszék (Maxillofaciális Sebészeti Tanszék) szemben a Klinikánkkal nem közvetlenül a DEKK alá tartozik, hanem a DEKK-on belüli Fogorvostudományi Kar része. Ez a Tanszék végzi a IV.,V. éves fogorvostan hallgatók elméleti számonkérését, és részben az oktatásukat. A maxillofaciális sebészettel, azaz az arc-, állcsont- és szájsebészettel kapcsolatos tudományos munkákat és tudományos diákköri kutatások feladatköreinek koordinálását szintén az Arc-, Állcsont és Szájsebészet Tanszék látja el.

A klasszikus értelemben vett szájsebészet feladatainak döntő többségét a DEKK-on belüli Fogorvostudományi Karnak a Szájsebészeti Tanszéke (Dentoalveoláris Sebészeti Tanszék) látja el. Ide értve a fogsebészeti betegellátáson túl a fogorvostan hallgatók oktatási feladatainak egy részét, a III.éves fogorvos hallgatók elméleti és gyakorlati számonkérését, illetve a szájsebész rezidensek és arc-, állcsont- és szájsebész rezidensek posztgraduális képzésén belül a szájsebészeti képzési elemek biztosítását. A dentoalveolaris sebészettel, azaz a szájsebészettel kapcsolatos tudományos munkákat és tudományos diákköri kutatások feladatköreinek koordinálását a Szájsebészet Tanszék látja el.

Az arc- állcsont- és szájsebészet szakterület képzése Magyarországon általános orvosi diplomára épül, és 6 éves szakképzés után letett szakvizsga által válik a maxillofaciális sebész rezidens (majd később szakorvosjelölt) az arc-, állcsont- és szájsebészet szakorvosává. Egyes országokban ennek a szakterületnek a választása esetén fogorvosi -, vagy általános - és fogorvosi diploma megszerzése szükséges a szakképzésbe lépéshez. A köznyelvben szájsebészetnek hívott szakterület, a dentoalveolaris sebészet, fogorvosi diplomára épül, és 3 éves szakképzés szükséges a szakvizsga abszolválásához.

A szakterületünk, az arc-, állcsont- és szájsebészet egyfajta multidiszciplináris csomópont. Több határterületi, orvosi és fogorvosi diszciplínával rendszeresen, kooperatív munkában együtt dolgozunk egyfajta hidat képezve a fogorvosi- és az általános orvosi diplomára épülő szakterületek között.

Last update: 2022. 01. 13. 12:44