Bemutatkozás - Nappali Kórház

Nappali Kórház a pszichiátriai ellátásban.

Nappali Kórházunk 1991 áprilisában egy 10 éve működő munkaterápiás részleg hagyományaira támaszkodva alakult meg. Fő feladatunk a pszichotikus betegek társadalomba való vissszailleszkedésének segítése. Fekvő osztályos kezelésüket követően segítjük őket abban, hogy visszataláljanak a mindennapi életbe, mintegy hidat teremtve számukra a kórház és a kinti világ között. Intézményünkben a terápiás közösség elvei alapján szerveztük meg. A munkaterápiás hagyományok és az intézmény rehabilitációs profilja miatt, változó hangsúllyal, de állandóan jelen volt a tágabb értelemben vett terápiás közösségi koncepció azon eleme, hogy a pácienseket egy strukturált életmódra ösztönözze. Ezzel segítjük társadalmi beilleszkedésüket, alkalmazkodásukat a realitáshoz. A stáb pszichoterápiás szemlélete a páciensek saját értékeinek, életmódjának, meglátását támogatja. Ennek a mindennapi küzdelemnek a "keresztjében" alakult ki intézményünk struktúrája. Nappali Kórházunk kapuja az ambulancia.

A kapu összeköt, mint a híd, de el is választ, a rajta való átlépés rituáléja, szabályozottsága által. Intézményünk létszámába csak két hét „próbaidő” után vesszük fel pácienst. Ezen idő alatt jogai és kötelességei megegyeznek a közösség többi tagjáéval, de ambuláns állományban van. A "próbaidő" letelte után a stáb és a páciens közösen dönt a "kapun való átlépésről". Megállapodásunkat terápiás szerződésben rögzítjük. Nappali Kórházunkban az elmúlt 27 év során kezelt pszichotikus betegek fele jelenleg is szakambulanciánkra jár kontrollra.

Terápiás programjaink nagy része számunkra is nyitott.

Kézműves csoportok: vesszőfonás, szalmafonás, kerámiázás, szövés, varrás.
Pszichoterápiás programok: asszertív tréning, egyéni terápiák, családi konzultációk, állataszisztált terápia, biblia csoport, művészeti terápiák.
Szocioterápiás csoportok: színjátszó kör, irodalmi kör, gyógytorna, mozgáscsoport, zene és tánc csoportok, pszichoedukáció és közösségi programok.

Legutóbb frissítve: 2022. 01. 13. 10:38